Var hit­tar jag di­va­nen?

Hej och tack för en jät­te­bra tidning! Jag såg en su­persnygg di­van/liggsof­fa i LE­VA&BO num­mer 11. Jag und­rar var kom­mer den ifrån? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - AN­NE-LIE

Det är en sitt­säck från HK living som är gjord för ut­om­hus­bruk. Den kan be­stäl­las från Country­sty­le och kos­tar 6 400 kro­nor. Den sto­ra kor­gen av sjö­gräs finns ock­så hos Country­sty­le och kos­tar 690 kro­nor.

UT­OM­HUS. Sitt­säc­ken är en per­fekt sitt­mö­bel med hög trend­fak­tor till träd­går­den, bal­kong­en el­ler al­ta­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.