Var hit­tar jag den fi­na tav­lan?

Hej! I kö­ket hem­ma hos Madelene och Christof­fer i num­mer 16 av LE­VA&BO häng­de en blommig print på väg­gen. Var hit­tar jag den?

Leva & Bo - - Fråga Oss - ERIK

Den som­ri­ga af­fi­schen he­ter Bloms­ter och är gjord av il­lust­ra­tö­ren Jon­na Frans­son. Pos­tern mä­ter 50 × 70 cen­ti­me­ter och finns att kö­pa hos bland an­nat Mok­ka­sin för 300 kro­nor.

TAGGIG VÄXT. Kak­tu­sar är

just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.