HÄR­LIGT MÖNS­TER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Tex­til­va­ru­mär­ket Sö­dahl har häm­tat in­spi­ra­tion från et­nis­ka möns­ter och färg­sam­man­sätt­ning­ar. Kud­de Na­ti­ve i fär­gen in­di­go, 45 × 45 cen­ti­me­ter, cir­ka 359 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.