Blom­mor & grönt sam­sas i Lises lå­dor

All­de­les in­till hu­set har Li­se pla­ce­rat sitt grö­na skaf­fe­ri för att kun­na gå rakt ut från kö­ket och ploc­ka in som­ma­rens pri­mö­rer. Fa­mil­jen nju­ter ock­så den vack­ra bland­ning­en av fro­digt grönt och fi­na som­mar­blom­mor från ute­plat­sen.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av MA­RIE ONÄNG Foto SON­JA DAHL­GREN

VIT TRÄVILLA

ÄLS­KAD DOFT Luktär­ten är Lises fa­vo­rit som var­je som­mar får klätt­ra upp för den vac­kert ros­ti­ga spal­jén. 1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.