”Triv­seln sit­ter i väg­gar­na”

Här bor:

Leva & Bo - - Trädgård -

Su­san­na, 31, Jo­sef, 35, bar­nen Je­re­mi­ah, 3, och Wil­hel­mi­ne, 6 må­na­der. I lä­gen­het på 129 kvadrat från 1902 i Mal­mö. Su­san­na ar­be­tar som ko­or­di­na­tor i Hu­ma­ni­tär sek­tor, Jo­sef ar­be­tar som pro­gram­me­ra­re. tyl­loch­flo­ra.se, som drivs till­sam­mans med vän­ner­na­Moa Gran och Johanna Chri­s­ten­sen. su­san­nas­ver­den tyl­loch­flo­ra.

Bor: Yr­ke: Blogg: Ins­ta:

och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.