”Jag har en för­kär­lek för möns­ter med blom­mor och pa­stel­ler”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

jag in­rett den med möb­ler som pas­sar den tidse­po­ken, och satt upp kri­stall­kro­nor, lagt in sto­ra mat­tor och in­rett med gam­la, vack­ra skåp. Jag har en för­kär­lek för möns­ter med blom­mor och pa­stel­ler i grönt, blått och ro­sa.

Mö­ble­mang­et be­står av en sa­lig bland­ning av lop­pis­fynd, ärv­da möb­ler och nya de­tal­jer och re­se­min­nen.

– Jag har rest myc­ket och bott ut­om­lands, och in­spi­re­rar­av stä­der som Pa­ris och världs­de­lar som Syd­af­ri­ka och Sy­da­me­ri­ka. Jag bru­kar kö­pa med mig nå­got från plat­ser jag be­sö­ker. När vi var i Syd­af­ri­ka i fjol så köp­te jag med mig kor­gar, fo­ton och små sa­ker som har bli­vit kä­ra ting i vårt hem, och som dess­utom på­min­ner oss om re­san, sä­ger Su­san­na.

SE­DAN PA­RET FLYT­TAT in har de må­lat om någ­ra väg­gar och ta­pet­se­rat om i kö­ket. Näs­ta pro­jekt blir att sli­pa, lu­ta och så­pa trä­gol­ven. Pla­ner finns även på att må­la om sov­rums­väg­gar­na i en pu­der­ro­sa färg och må­la barn­rum­met i en blå­grå ny­ans.

– Färg och ta­pe­ter gör myc­ket för rum­men. Jag är väl­digt för­tjust i ta­pe­ten i kö­ket. Den för­änd­ra­de he­la at­mo­sfä­ren och rum­met fick en så­dan här­lig käns­la. Jag tyc­ker om att sit­ta vid köks­bor­det och tit­ta ut över in­ner­går­den som är så lum­mig och my­sig. Vi stortrivs här, triv­seln sit­ter lik­som i väg­gar­na, sä­ger Su­san­na.

7 8 KRISTALLKRONA

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.