”Möb­ler och sa­ker ska kän­nas re­jä­la”

Land­skaps­ar­ki­tek­ten Da­vids för­kär­lek för mö­ten mel­lan oli­ka in­red­nings­sti­lar går in­te att ta mis­te på. I hans lä­gen­het i Mal­mö sam­sas 50-talsmöb­ler med em­pire­speg­lar med art déco-skåp.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av JES­SI­CA HOLM Foto KA­RIN JO­HANS­SON

LY­SER UPP

STORTRIVS Land­skaps­ar­ki­tek­ten Da­vid äls­kar sin lä­gen­het i cen­tra­la Mal­mö. Här finns plats för fes­ter, vän­ner och trev­ligt um­gänge. 1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.