”Här kom­mer jag att bo länge”

Här bor: Yr­ke:

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Da­vid Nihl, 35. Land­skaps­ar­ki­tekt på Land­skaps­grup­pen. En se­kel­skif­teslä­gen­het på cir­ka 100 kvadrat­me­ter i Mal­mös in­nerstad.

Hem­met:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.