Blom­kålscouscous

Leva & Bo - - Festlig Bjudmat -

Den här rät­ten är god att smak­sät­ta med hac­kad, färsk myn­ta el­ler per­sil­ja. 4 por­tio­ner • 1 blom­kåls­hu­vud • 2 msk kall­pres­sad oliv- el­ler

raps­ol­ja • 1 msk pres­sad ci­tron­juice • 100 g ri­ven sal­lad, is­berg el­ler

ro­man­sal­lad • 1 mo­rot • 1 gul­be­ta • 50 g kok­ta soc­ke­rär­ter • ½ röd­lök • 1 dl gra­na­täp­pel­kär­nor • 2 dl cashewnöt­ter • ört­salt Dijon­dres­sing: • 2 msk dijon­se­nap • 2 tsk soc­ker • 2 msk röd­vins­vi­nä­ger • 4 msk raps­ol­ja • 1 krm salt • 1 krm vit­pep­par

Riv blom­kå­len på ett rivjärn och lägg i blöt i kallt vat­ten i 3–4 mi­nu­ter. Det går bra att hop­pa över ock­så, men blom­kå­len blir mil­da­re i sma­ken om man läg­ger den i blöt först. Spar bla­den på blom­kå­len.

Häll av vatt­net och rör ihop blom­kå­len med ol­jan och ci­tron­jui­cen.

Lägg sal­lad och blom­kåls­blad på ett fat och lägg över blom­kåls­smu­lor­na på fa­tet.

Ska­la och svar­va mo­ro­ten och gul­be­tan el­ler strim­la fint och lägg på. Lägg på soc­ke­rär­tor­na. Hyv­la över röd­lök med en man­do­lin.

Strö över cashewnöt­ter och gra­na­täp­pel­kär­nor. Kryd­da med ört­salt.

Vis­pa ihop dijon­se­nap, soc­ker och vi­nä­ger i en skål. Drop­pa i ol­jan och vis­pa un­der ti­den. Till­sätt salt och pep­par. Ser­ve­ra till blom­kåls­sal­la­den.

2 3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.