Bond­sal­lad med bri­e­ost, fi­kon & sur­degskru­tong­er

1 2

Leva & Bo - - Recept & Rosévin -

Bond­sal­lad: • 500 g bri­e­ost • 10 mind­re röd­be­tor, kok­ta,

ska­la­de och klyf­ta­de • 10 mind­re gu­la be­tor, kok­ta,

ska­la­de och klyf­ta­de • 8 fi­kon, klyf­ta­de • ½ hu­vud rosé­sal­lad, strim­lat • 1 hu­vud ro­man­sal­lad, strim­lat • 1 dl blan­da­de ör­ter, gär­na

ba­si­li­ka, kör­vel och kras­se • oliv­ol­ja • salt och ny­ma­len svart­pep­par Pistou: • 1 dl oliv­ol­ja • ½ dl par­me­san, ri­ven • 2 dl ba­si­li­ka, hac­kad • 1 dl ba­byspe­nat • 1 ci­tron, juice och zest • 1 vit­löks­klyf­ta • salt Kru­tong­er: • 2 ski­vor sur­degs­bröd • 2 msk oliv­ol­ja

Kör in­gre­di­en­ser­na till pi­stoun i en mix­er. Sma­ka av med salt.

Skär ner sur­degs­ski­vor­na i soc­ker­bit­sto­ra bi­tar och ros­ta dem i en pan­na med oliv­ol­ja tills de fått fin gyl­le­ne färg och är fra­si­ga. Sal­ta om det be­hövs. Skär ner bri­e­os­ten i mind­re bi­tar. Blan­da gu­la be­tor, fi­kon, sal­lad och ör­ter med pistou i en bun­ke. Sma­ka av med salt och pep­par.

För­de­la ut sal­la­den på tall­ri­kar, top­pa med röd­be­tor, bröd­kru­tong­er och bri­e­ost (var för­sik­tig med röd­be­tor­na ef­tersom de fär­gar myc­ket). Tänk på att läg­ga allt luf­tigt så att det in­te ser platt ut på tall­ri­kar­na.

3 4

5

Châ­teau Lestril­le Cap­mar­tin Clai­ret, Bor­deaux Frank­ri­ke, cir­ka 100 kro­nor el­ler Sant’Emi­li­a­no Chi­a­ret­to, Val­tè­ni­si Ita­li­en, cir­ka 90 kro­nor.

RUSTIKT. Sal­lad med en fransk ­va­ri­ant på pesto.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.