Tips om ta­pe­ter till tor­pet?

Ta­pe­ter­na i min som­mar­stu­ga be­hö­ver verk­li­gen by­tas ut. Jag vill ha nå­got som­rigt möns­ter och gär­na i grå­blått, blått el­ler grönt. Har ni nå­got tips? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - AN­NE-LIE

Här kom­mer li­te in­spi­ra­tion. Möns­ter med blom­mor och blad är tren­digt nu och pas­sar ex­tra fint i ett som­mar­hus. Ko­ral­ler känns ock­så som­rigt och är mo­tiv på ta­pe­ten Ko­ralläng från ta­pet­kol­lek­tio­nen Won­der­land by Han­na Wer­ning för Borå­sta­pe­ter.

FI­NA FÄR­GER. Här är ta­pe­ten Ko­ralläng ur kol­lek­tio­nen Won­der­land by Han­na Wer­ning, 699 kro­nor per rul­le, Borå­sta­pe­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.