RUN­DA HYL­LOR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Hyl­lan Na­vet clamp tray är de­sig­nad av kre­a­tör­s­kol­lek­ti­vet Na­vet med till­verk­ning i Ita­li­en. Finns i två stor­le­kar i fär­ger­na vit, grå och röd, 15 cen­ti­me­ter, 650 kro­nor, 25 cen­ti­me­ter, 800 kor­nor, hos De­sign­tor­get i ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.