Ak­tu­ell med ny kol­lek­tion

Ål­der: Bor:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

31. Rad­hus i Nac­ka, Stock­holm.

Gra­fisk form­gi­va­re och möns­ter­de­sig­ner. Dri­ver eg­na fö­re­ta­get Flo­ryd a Swe­dish sto­ry. ­ Ak­tu­ell Ny ­kol­lek­tion med pro­duk­ter. Med­ver­kar i tv-pro­gram­met ”Vem bor här” i SVT. Möns­ter­de­sign till klän­ning­ar för kläd­mär­ket Cis­si & Sel­ma. flo­ryd.se.

­ @flo­rydswe­den.

Gör: med: Hem­si­da: Instagram:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.