MJUKT I SAM­MET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Run­da kud­dar i sam­met med vit bot­ten och fär­gat tryck, finns i fle­ra fär­ger, 47 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 500 kro­nor, Yl­va Skarp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.