DU­KA FINT UTE

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ute­sä­song är här och för­hopp­nings­vis vän­tar många vack­ra kväl­lar då man kan du­ka ut­om­hus. Här in­spi­ra­tion från Gra­nit med ett nätt bord i obe­hand­lad, ki­ne­sisk gran och svart­lac­ka­de me­tall­ben som kan fäl­las ihop, 699 kro­nor. Bänk, 499 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.