Tro­piskt & me­tal­liskt

Leva & Bo - - Shopping - Av EM­MY LUND­STRÖM

38 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 149 kro­nor, H&M ho­me. Guldfärgade i me­tall, 199 och 249 kro­nor, Åh­léns. i mäs­sing, 1 299 kro­nor, Funky Do­ris. Orange ­kaf­fe­mugg med guld­kant, 99 kro­nor, In­dis­ka. 19 × 9 cen­ti­me­ter, 129 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. med som­rig doft, 60 kro­nor, H&M ho­me. i mäs­sing och rost­fritt stål, 2 900 kro­nor, Svenskt tenn. Mönst­rat 45 × 45 cen­ti­me­ter, 99 kro­nor, La­ger­haus. i me­tall, 25 × 45 × 25 cen­ti­me­ter, 399 kro­nor, Åh­léns. Blåto­nad från kol­lek­tion med ­mo­deska­pa­ren Ka­tie Ea­ry, 59 kro­nor, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.