OD­LA JORD­GUB­BAR

Har du pla­ner på att od­la eg­na jord­gub­bar hem­ma? Det är su­peren­kelt, men vis­sa sa­ker du bör kän­na till. Här är allt du be­hö­ver ve­ta!

Leva & Bo - - Somriga Bär - Text MA­RIA K BROMAN Foto OLOF ABRA­HAMS­SON, STUTTERSTOCK, ISTOCK

HUR HÄR­LIGT ÄR det in­te att kun­na ploc­ka och äta si­na eg­na och färs­ka ­jord­gub­bar? Har du in­te gjort det förr så pro­va nu. Det är in­te alls svårt. Och tänk på allt du kan an­vän­da dem till, för­u­tom att äta dem färs­ka med gräd­de el­ler glass; saft, sylt, kräm, pa­jer, pan­nacot­ta och smoot­hi­es.

DET BÄS­TA AV allt är att man kan plan­te­ra jord­gub­bar bå­de på vå­ren och hös­ten. Den bäs­ta ti­den att för­be­re­da ett jord­gubbs­land är i slu­tet av ju­li, men bu­ti­ker­na är re­dan i maj fyll­da av knop­pan­de plan­tor så det går bra att bör­ja re­dan då. Bäst skörd får man när de är två och tre år gam­la. Förs­ta året är in­te myc­ket att räk­na med, och ef­ter fy­ra till fem år byter man till nya plan­tor.

Här är vik­ti­ga sa­ker att tän­ka på in­för plan­te­ring­en:

OD­LA SJÄLV. Bäst skörd får du om ­plan­tor­na är två och tre år gam­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.