Köp fris­ka och tå­li­ga sor­ter

Leva & Bo - - Somriga Bär -

1Jord­gub­bar drab­bas lätt av vis­sa växt­sjuk­do­mar, så tänk på att kö­pa fris­ka, sjuk­doms­kon­trol­le­ra­de plan­tor. De mest tå­li­ga sor­ter­na är Da­nia, Ko­ro­na, Pol­ka och Ho­ne­oye.

Plan­te­ra på ny plats

2 3Plan­te­ra ald­rig jord­gub­bar på en plats där det ti­di­ga­re vux­it jord­gub­bar. Man bru­kar sä­ga att den jor­den är trött och där­för ger då­lig till­växt.

Ren­sa bort allt ogräs

För att un­der­lät­ta sköt­seln mås­te allt ogräs ren­sas bort no­ga in­nan du plan­te­rar ­jord­gubbs­plan­tor.

REN PLATS. Ren­sa no­ga bort allt ogräs in­nan du plan­te­rar ­plan­tor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.