Göds­la jor­den fö­re plan­te­ring­en

Leva & Bo - - Somriga Bär -

4 5 6 7Till­för stall­göd­sel ett tag in­nan själ­va ­plan­te­ring­en ef­tersom det ökar mull­hal­ten och till­för nä­ring.

Un­der­lät­ta rens­ning­en av ogräs

Har du sand­blan­dad jord blir ­ogräs­rens­ning enkla­re och du un­der­lät­tar för röt­ter­na att bre ut sig.

Läg­re pH-vär­de med jord och torv

Då pH-vär­det ska va­ra runt 5,5 till 6,5 är det bra att blan­da i en del torv ef­tersom det gör jor­den po­rö­sa­re och sän­ker pH-vär­det.

Od­la i varmt och so­ligt lä­ge

Lä­get är vik­tigt! Bäst skörd blir det om du od­lar jord­gubbs­plan­tor­na där det är lugnt, varmt och so­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.