Tänk på av­stån­det

Leva & Bo - - Somriga Bär -

8Plan­te­ra med ett in­bör­des av­stånd av 30–40 cen­ti­me­ter och ett ra­dav­stånd på minst det dubb­la. Täck in­te plan­tor­nas ”hjär­ta” med jord, då kan de få svårt att skju­ta i höj­den.

Halm skyd­dar mot grå­mö­gel

9Ett gam­malt och bra tips är att läg­ga halm un­der plan­tor­na när jord­gub­bar­na bör­jat kom­ma. Hal­men mins­kar näm­li­gen ris­ken att vat­ten stän­ker upp på bä­ret när det reg­nar, vil­ket i sin tur mins­kar ris­ken för grå­mö­gel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.