Plan­te­ra i kru­kor

Leva & Bo - - Somriga Bär -

13Det kan hän­da att re­vor väx­er ut i ra­der­na, då är det ba­ra att läg­ga li­te jord på så ro­tar de sig in­nan man ka­par dem. Se­dan kan man plan­te­ra dem i kru­kor med van­lig plan­te­rings­jord, och plan­te­ra ut som nya plan­tor till hös­ten.

Und­vik sjuk­do­mar

14Egenod­la­de jord­gub­bar är fan­tas­tiskt, det en­da ne­ga­ti­va är egent­li­gen att de gans­ka lätt drab­bas av sjuk­do­mar. Bäs­ta sät­tet att und­vi­ka sjuk­do­mar är att in­te od­la för tätt, und­vi­ka överdo­se­ring av kvä­ve­göds­ling, väl­ja mot­stånds­kraf­ti­ga sor­ter och in­te vatt­na på kväl­lar­na. Se­dan ska man ock­så kom­ma ihåg att ef­ter skör­den klip­pa bort gam­la blad någ­ra cen­ti­me­ter över kro­nor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.