STÖRS­TA FARORNA

Leva & Bo - - Somriga Bär - KÄL­LA: OD­LA.NU, VIIVILLA.SE

Här är fy­ra sjuk­do­mar som kan upp­stå på jord­gub­bar:

Grå­mö­gel

ÅÅVi­sar sig i form av ett grått ludd när bä­ren mog­nar. Or­sa­kas av fuk­ti­ga för­hål­lan­den.

Mjöl­dagg

ÅÅHär bil­das en grå­brun hin­na på blad och blom­mor. In­träf­far när det är pro­blem med vat­ten­upp­tag­ning­en.

Spinn- och jord­gubb­skvals­ter

ÅÅPlan­tor­na blir miss­fär­ga­de och för­tor­ka­de.

Jord­gubb­sne­ma­to­der

ÅÅDe de­for­me­ras, bla­den för­krymps och får en kons­tig grön färg. Vid an­grepp ute­blir skör­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.