”Jag kän­ner mig lyck­ligt lot­tad över att få bo här”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Om­rå­det där Ti­na bor är en idyll med gam­mal be­byg­gel­se med my­si­ga in­ner­går­dar ba­ra ett sten­kast från gå­ga­tan i Uppsa­la. Ti­di­ga­re bod­de Ti­na på en för­läng­ning av gå­ga­tan. Närms­ta gran­nar var en krog och en klubb, väl­digt pit­to­reskt i gam­la kul­tur­kvar­ter men ef­ter ett tag kän­de sig Ti­na fär­dig med att bo där då det var gans­ka myc­ket stök och ljud nat­te­tid.

– Det kan va­ra kul att bo mitt i sme­ten ett tag, men ska man gå upp kloc­kan 03.00 för att åka till job­bet är det in­te så kul när man in­te får so­va. Jag trivs så bra här, om­rå­det är li­te av en oas. Det är tyst och lugnt och man kan till och med hö­ra fåg­lar­na kvitt­ra. Vin­ter­tid står det en stor gran mitt på in­ner­går­den och på ­som­ma­ren kan man sit­ta och fi­ka i sy­ren­ber­sån och nju­ta av so­len, det känns som en sund miljö att le­va i, sä­ger Ti­na.

7 8 9 MORGONSTUND

10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.