Ge­tost­piz­za med röd­be­tor

Leva & Bo - - Somriga Smaker -

Röd­be­tor, get­ost, nöt­ter och ho­nung är en klas­siskt god smak­kom­bi­na­tion som ock­så fun­ge­rar ut­märkt att top­pa piz­zan med. 4 styc­ken • 1 sats piz­za­deg Top­ping: • 4 röd­be­tor • 200 g get­ost • 4 msk re­pa­de tim­jan­blad • 4 msk pin­jenöt­ter • 4 msk oliv­ol­ja • ny­mald pep­par • flingsalt • cir­ka 4 tsk fly­tan­de ho­nung Till gar­ne­ring: • röd man­gold el­ler ba­byspe­nat Gör piz­za­de­gen en­ligt re­cep­tet. Ko­ka röd­be­tor­na, be­håll li­te av blast och rot­spets så be­hål­ler de fär­gen bätt­re. Spo­la dem un­der kallt vat­ten och tryck av ska­let. Skär i klyf­tor.

Ta upp och knå­da de­gen på mjö­lat bord. For­ma den till fy­ra run­da bol­lar och kav­la ut till piz­zor. Lägg över piz­zor­na på plå­tar med bak­plåts­pap­per. Sätt ug­nen på 250 gra­der. För­de­la röd­be­tor, smu­lad ost, tim­jan och nöt­ter på piz­zor­na. Drop­pa på oliv­ol­ja. Dra någ­ra varv med pep­par­kvar­nen och sal­ta lätt.

Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 12 mi­nu­ter. Ta ut och ring­la över ho­nung. Strö på man­gold el­ler spe­nat.

1 2 3 4 5 6

FRUKT. Det är gott att top­pa piz­zan med sö­ta nek­ta­ri­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.