Ti­gerka­ka med cho­klad­fud­ge

3

Leva & Bo - - Somriga Kakor -

En ka­ka med vac­kert möns­ter och en un­der­bar fud­ge på top­pen. cir­ka 10-12 bi­tar • 3 ägg • 2 ½ dl strö­soc­ker • 1 tsk va­nilj­soc­ker • 50 g smör • 1 dl mjölk • 3 ½ dl ve­te­mjöl • 2 tsk bak­pul­ver • 1 ny­pa salt • 2 msk ka­kao • smör och strö­bröd till for­men Cho­klad­fud­ge: • 1 ½ dl visp­gräd­de • 75 g smör • 1 dl farin­soc­ker • 75 g mörk cho­klad, 70 %

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Vis­pa ägg, strö­soc­ker och va­nilj­soc­ker vitt och rik­tigt pö­sigt.

Smält smö­ret och rör i mjöl­ken, blan­da det med äggsme­ten.

1 2

Blan­da ve­te­mjöl, bak­pul­ver och salt och vänd för­sik­tigt ner det i sme­ten. Häll hälf­ten av soc­kerkakss­me­ten i en smord och brö­ad form. Blan­da ka­kao i res­ten av sme­ten och häll den över den lju­sa i for­men.

Dra med en gaf­fel el­ler slev ge­nom sme­ten så att ka­kan får ett mar­mo­re­rat ut­se­en­de.

Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 30 mi­nu­ter. Pro­va med en stic­ka, den ska in­te va­ra klad­dig.

Ko­ka un­der ti­den upp gräd­de, smör och farin­soc­ker och låt sju­da ett par mi­nu­ter på me­del­hög vär­me. Dra ka­strul­len från plat­tan. Hac­ka cho­kla­den, blan­da ner den och rör tills allt smält.

Ta ut ka­kan och låt sval­na nå­got. Stjälp se­dan upp den på en tall­rik el­ler ett tårt­fat och häll över fud­gen. Ställ kallt och låt stel­na.

4 5 6 7

CHOKLADDRÖM. En gu­dom­lig bland­ning av det bäs­ta från bå­da av värl­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.