Soc­kerka­ka med visp­gräd­de & färs­ka bär

Leva & Bo - - Somriga Kakor -

Li­ka en­kelt som du sväng­er ihop en soc­kerka­ka, li­ka en­kelt trol­lar du fram en tår­ta till ef­ter­mid­dags­fi­kat. cir­ka 10–12 bi­tar • 3 ägg • 2 ½ dl strö­soc­ker • 1 tsk va­nilj­soc­ker • 50 g smör • 1 dl mjölk • 3½ dl ve­te­mjöl • 2 tsk bak­pul­ver • 1 ny­pa salt • 1 ci­tron, ska­let • smör och strö­bröd till for­men Till ser­ve­ring: • 3 dl visp­gräd­de

val­fria färs­ka bär, till ex­em­pel jord­gub­bar, hal­lon och blå­bär och flor­soc­ker att pud­ra över.

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Vis­pa ägg, strö­soc­ker och va­nilj­soc­ker tills det blir rik­tigt vitt och pö­sigt.

Smält smö­ret och rör i mjöl­ken, blan­da det med äggsme­ten.

Blan­da ve­te­mjöl, bak­pul­ver och salt och vänd för­sik­tigt ner det i sme­ten. Till­sätt det fin­riv­na ci­tronska­let.

Smö­ra och bröa en soc­kerkaks­form och häll ner sme­ten. Gräd­da ka­kan i mit­ten av ug­nen i cir­ka 30 mi­nu­ter. Pro­va med en stic­ka, den ska in­te va­ra klad­dig.

Ta ut ka­kan och låt sval­na. De­la ka­kan på mit­ten och lägg bot­ten­de­len på ett fat. Vis­pa gräd­den fluf­fig och klic­ka ut öns­kad mängd över ka­kan. Top­pa med färs­ka bär och lägg den and­ra de­len av soc­kerka­kan ovan­på.

Pud­ra med flor­soc­ker fö­re ser­ve­ring.

1 2 3 4 5 6 7

GRÄDDIGT. Färs­ka bär pas­sar som gräd­det på mo­set till den här soc­kerkak­står­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.