Ro­sen­soc­kerka­kor

Leva & Bo - - Somriga Kakor -

En li­te an­norlun­da och blom­mig smak på soc­kerka­kan får du om du till­sät­ter li­te ro­sen­vat­ten. 10–12 styc­ken • 3 ägg • 2 ½ dl strö­soc­ker • 1 tsk va­nilj­soc­ker • 50 g smör • 1 dl mjölk • 3 ½ dl ve­te­mjöl • 2 tsk bak­pul­ver • 1 ny­pa salt • ½ ci­tron, ska­let • 2 tsk ro­sen­vat­ten (finns i väl­sor­te­ra­de livs­me­dels­bu­ti­ker) • smör och strö­bröd till for­men • flor­soc­ker att pud­ra över

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Vis­pa ägg, strö­soc­ker och va­nilj­soc­ker tills det blir rik­tigt vitt och pö­sigt.

Smält smö­ret och rör i mjöl­ken, blan­da det med äggsme­ten.

Blan­da ve­te­mjöl, bak­pul­ver och salt och vänd för­sik­tigt ner det i sme­ten. Till­sätt det fin­riv­na ci­tronska­let och ro­sen­vatt­net.

Smö­ra och bröa en soc­kerkaks­form el­ler fle­ra mind­re for­mar och häll ner sme­ten. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 30–35 mi­nu­ter för en stor form, och 20–25 mi­nu­ter för små. Pro­va med en stic­ka, ka­kan ska in­te va­ra klad­dig. Låt sval­na.

Pud­ra med flor­soc­ker fö­re ser­ve­ring.

1 2 3 4 5

RO­MAN­TIS­KA. Ljuv­li­ga ka­kor ­for­ma­de som sö­ta, små ro­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.