Hur be­hål­ler jag ­gjut­järns­gry­tan fin?

Jag har köpt en jät­te­fin och dyr gjut­järns­gry­ta, som jag hop­pas kun­na be­hål­la i många år. Men hur tar jag bäst hand om den?

Leva & Bo - - Fråga Oss - RIC­KARD

Det vik­ti­gas­te är att in­te an­vän­da disk­me­del i en gjut­järns­gry­ta; man dis­kar ba­ra ur dem i hett vat­ten. Man kan till ex­em­pel ko­ka li­te vat­ten i gry­tan när ma­ten är ­fär­dig­la­gad och an­vän­da det (men ak­ta så att du in­te brän­ner dig!). Se­dan är ett bra tips att vär­ma gry­tan en aning igen och häl­la i nå­gon mat­sked ol­ja för att skyd­da ytan. Tor­ka upp mat­ol­jan som blir kvar ef­ter att gry­tan sval­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.