Var hit­tar jag fin som­mar­ta­pet?

Hej! Vi har byggt ett li­tet a­tte­falls­hus, en gäst­stu­ga, på lan­det. Jag ska in­re­da den i en äld­re, men som­rig stil, med korg­stol och vi­ta möb­ler. Kan ni tip­sa om en blom­mig ta­pet som kan pas­sa till?

Leva & Bo - - Fråga Oss - EVA-LE­NA

Här är tre fi­na, blom­mi­ga ta­pe­ter som pas­sar fint till äld­re möb­ler i vitt.

GRÖNSKA. Ta­pet Köks­väx­ter från kol­lek­tio­nen Scan­di­na­vi­an De­sig­ners II, cir­ka 699 kro­nor per rul­le, Borå­sta­pe­ter. LYX­IG GRYTA. Oval gjut­järns­gry­ta från Le Creu­set i fär­gen Oce­an, finns i fle­ra fär­ger, 4,1 li­ter, 2 249 kro­nor, Cer­ve­ra.

MÖNST­RAT. Blom­ran­kor på ta­pe­ten Spo­lar­går­den och vi­ta blom­mor på Ax­m­ar­by, bå­da från Du­ros kol­lek­tion ­Gam­mel­svens­ka, 629 kro­nor per rul­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.