MO­TIV AV ELSA BESKOW

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

De­sign house Stock­holm lan­se­rar till­sam­mans­med form­gi­va­ren Cat­ha­ri­na­Kip­pel en ny pors­lins­se­rie med il­lust­ra­tio­ner ur Elsa Beskows bok ”Petter och Lot­ta på även­tyr”. Fat, 220 kro­nor, mugg, 156 kro­nor, skål, 196 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.