Bor i ett 20-talshus

Ål­der: Bor:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

41. Gam­malt hus från 1920-ta­let på Överjär­va gård i Sund­by­berg i Stock­holm.

Träd­gårds­mäs­ta­re, konst­när, fö­re­lä­sa­re.

Med boken ”Gen­vä­gar till vac­ker träd­gård, tänk som en träd­gårds­mäs­ta­re” (Or­da­la­get bok­för­lag).

Gör: Ak­tu­ell: Hem­si­da:

ute­rum­met.se.

Instagram:

lin­da­schi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.