Bo­he­miskt & mönst­rat

Leva & Bo - - Shopping - Av EMMY LUND­STRÖM

med snö­ren av bo­mull, 79 kro­nor, El­los. 40 × 60 cen­ti­me­ter, 99 kro­nor, In­dis­ka. att ta med ut i träd­går­den, 60 × 180 cen­ti­me­ter, 449 kro­nor, Gra­nit. i me­tall­nät, 249 kro­nor, La­ger­haus. i po­ly­sto­ne, 14 × 14 cen­ti­me­ter, 99 kro­nor, 50 × 80 cen­ti­me­ter, 149 kro­nor, 12 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 199 kro­nor, av man­go­trä, 70 × 150 cen­ti­me­ter, 92 kro­nor, PB ho­me. 199 kro­nor, Pi­pols ba­zaar. Åh­léns. Vävd La­ger­haus. H&M ho­me. 2 499 kro­nor, El­los. Guld­fär­gad

Dy­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.