”Vi tyc­ker om att blan­da möb­ler för att få ett per­son­ligt och ge­myt­ligt in­tryck”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

till­sam­mans. Som ex­em­pel kan näm­nas hyl­lan i matrum­met som Eme­lie fick idén till och som de se­dan till­sam­mans till­ver­ka­de av ett par bräd­stum­par och någ­ra me­ter över­bli­ven el­ka­bel.

– Vi tyc­ker om att blan­da möb­ler för att få ett per­son­ligt och ge­myt­ligt in­tryck, sä­ger Eme­lie.

Käns­lan i var­dags­rum­met är bå­de stil­full och spän­nan­de med no­ga ut­val­da möb­ler och tex­tili­er. Till den lju­sa sof­fan har de bå­de svar­ta lä­der­få­töl­jer och den klas­sis­ka te­ak­få­töl­jen Domus 1 Lounge Chair. På sam­ma sätt blan­das fle­ra brick­bord och ett ro­busta­re soff­bord. För att kny­ta ihop rum­met med de vack­ra trä­den ut­an­för har Eme­lie gjort föns­ter­lam­por som tar upp de svart­vi­ta skift­ning­ar­na på björk­stam­mar­na. Det är på många stäl­len runt om i hu­set som na­tu­ren får titta in. I näs­ta pro­jekt ska även hu­sets ex­te­ri­ör må­las i grått och vitt.

RO­SA DRÖM 7

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.