HÖ­JER EN PLANTERING

Leva & Bo - - Färgstark Trädgård -

1En växt som ökat i po­pu­la­ri­tet de se­nas­te åren är ro­senskä­ra, Cos­mos bi­pin­na­tus. Kanske för att den som få and­ra väx­ter ger en käns­la av som­ma­räng? En bra ny se­rie är Ca­sa­no­va där sor­ter­na blir välvux­na, finns i fle­ra färg­ny­an­ser och kan an­vän­das­bå­de till att hö­ja en plantering och för att få fram som­ma­rängska­rak­tä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.