STO­RA BLOM­MOR

Leva & Bo - - Färgstark Trädgård -

2Ut­bu­det av bra och fi­na nej­li­kor, Di­ant­hus, har ökat. För­äd­ling­en har lett till jäm­na­re och kom­pak­ta­re sor­ter och det finns många att väl­ja bland. Di­ant­hus Ven­ti Par­fait ’Crimson Eye’ är ex­em­pel på en sort med fin färg­sätt­ning och ovan­ligt sto­ra blom­mor. Bra sort­se­ri­er är Oscar, Pink Kis­ses och Pil­low. Blom­mar från ti­dig vår till sen höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.