PAS­SAR I KORG

Leva & Bo - - Färgstark Trädgård -

3Nej­li­ka Di­an­ti­ca i oli­ka ro­sa skift­ning­ar blom­mar vac­kert till­sam­mans. Nej­li­kan kom­mer till sin rätt i enk­la kor­gar och kru­kor i grå to­ner. Välj en sam­man­hål­len färgska­la för en har­mo­nisk käns­la i träd­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.