EN NATTHIMMEL

Leva & Bo - - Färgstark Trädgård -

4Den här ny­he­ten, Pe­tu­ni­an x hy­bri­da ’Night Sky’ har ett myc­ket må­lan­de namn för blom­man ser pre­cis ut som en natthimmel fylld av stjär­nor. Dess­utom helt rätt i år när blåa fär­ger do­mi­ne­rar bå­de in­red­ning och de­sign. Sor­ten fun­ge­rar på egen hand och i kru­kor, amp­lar, bal­kong­lå­dor och som ra­batt­växt. Sor­ten väx­er kraf­tigt och blom­ning­en på­går utan av­brott från ut­plan­te­ring till sen­som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.