ÄND­RAR FÄRG

Leva & Bo - - Färgstark Trädgård -

7Små­pe­tu­ni­an Ca­librachoa ’Cha­me­le­on’ änd­rar färg över som­ma­ren! Pre­cis som and­ra små­pe­tu­nia bju­der ’Cha­me­le­on’ på rik­lig blom­ning. De en­skil­da blom­mor­na har oli­ka ny­an­ser av ro­sa, gult och rött med en grön an­stryk­ning. Be­ro­en­de på sol, tem­pe­ra­tur och dags­längd änd­rar blom­mor­na se­dan färg un­der som­ma­ren. En växt som ga­ran­te­rat bju­der be­trak­ta­ren på om­väx­ling och nya upp­le­vel­ser! ’Cha­me­le­on’ är fin som so­li­tär men kan ock­så samplan­te­ras. Sor­ten blom­mar oav­bru­tet från ut­plan­te­ring till sen­som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.