VÄX­ER SÅ DET KNAKAR

Leva & Bo - - Färgstark Trädgård -

8En po­pu­lär pe­lar­gon­se­rie är Cal­li­o­pe-Se­ri­en där zona­le- och häng­pe­lar­gon kor­sats. Re­sul­ta­tet är fan­tas­tis­ka sor­ter där de bäs­ta egen­ska­per­na från bå­da för­äld­rar­na fram­trä­der. Cal­li­o­pe­sor­ter­na har ma­ka­lös växt­kraft, tål regn och blåst och bju­der på här­li­ga färg­to­ner. En ny sort som he­ter ’Red splash’ in­tro­du­ce­ras i år och ver­kar li­ka här­lig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.