Kyck­lingsal­lad med gril­lad hal­lou­mi, pas­ta & pesto

1

Leva & Bo - - Somriga Sallader -

4 por­tio­ner • 400 g pas­ta, mac­che­ro­ni • 1 burk pesto, cir­ka 140 g • 1 kru­ka ba­si­li­ka • 2 msk oliv­ol­ja • 2 kyck­ling­bröst med skinn • salt och svart­pep­par • ol­ja till stek­ning och pens­ling • 2 pa­ket hal­lou­mi • 1 ask cock­tail­to­ma­ter • ½ röd­lök • 2 msk pumpakär­nor • ½ dl hac­ka­de nöt­ter, till ex­em­pel val­nöt­ter, has­sel­nöt­ter och pe­kan­nöt­ter • 80 g blan­dad sal­lad, till ex­em­pel ruco­la, spe­nat och man­gold­skott Till gar­ne­ring: • ba­si­li­ka • 4 bi­tar vat­ten­me­lon

Ko­ka pas­tan en­ligt för­pack­ning­en. Häll av vatt­net och skölj i kallt vat­ten. Vänd i peston. Mixa ba­si­li­kan och ol­jan. Vänd ner i pas­tan.

Ski­va upp kyck­ling­brös­ten i cir­ka 2 cen­ti­me­ter tjoc­ka ski­vor. Sal­ta och pepp­ra. Stek ski­vor­na run­tom i ol­ja tills de är ge­nom­stek­ta.

De­la hal­lou­min i 7–8 mil­li­me­ter tjoc­ka ski­vor. Tor­ka av ski­vor­na med hus­hålls­pap­per och pens­la med ol­ja. Gril­la os­ten på bå­da si­dor. De­la ski­vor­na på mit­ten. De­la på to­ma­ter­na. Ski­va röd­lö­ken tunt. Blan­da frön och nöt­ter.

Lägg upp sal­la­den på ett stort fat, lägg på pas­tan, to­ma­ter­na, kyck­ling­en, hal­lou­min och strö över röd­lö­ken. Gar­ne­ra med ba­si­li­ka och lägg på vat­ten­me­lon. Strö över frön och nöt­ter.

2 3 4

KYCK­LING­. En smak­rik sal­lad top­pad med frön, nöt­ter och vat­ten­me­lon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.