Pav­lo­va med in­kok­ta ra­bar­ber

Leva & Bo - - Gott Med Rabarber -

Cir­ka 8 por­tio­ner Ma­räng: • 3 ägg­vi­tor • 1 dl strö­soc­ker • 1 dl flor­soc­ker In­kok­ta ra­bar­ber: • 200 g ra­bar­ber • ½ va­nilj­stång • 2 msk strö­soc­ker • 2 dl rosévin Till ser­ve­ring: • 2 dl visp­gräd­de • even­tu­ellt ät­li­ga blom­mor till de­kor, till ex­em­pel pensé­er Ma­räng: Ri­ta upp en cir­kel med cir­ka 20 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter på en plåt klädd med bak­plåts­pap­per.

Vis­pa ägg­vi­tor­na med el­visp i en rost­fri bun­ke till­sam­mans med hälf­ten av strö­sock­ret. Till­sätt res­ten av strö­sock­ret när ägg­vi­tan bör­jar bli fluf­fig, och vis­pa på hög has­tig­het till ett fast skum. Sik­ta flor­sock­ret och vänd för­sik­tigt ner det i ma­räng­en.

Bred ut ma­rängs­me­ten i cir­keln på bak­plåts­papp­ret.

Gräd­da med varm­luft i 100 gra­der i 1 tim­me. Stäng av ug­nen men låt ma­räng­en stå kvar och tor­ka i ef­ter­vär­men nå­gon tim­me. Låt luc­kan va­ra stängd. Har du in­te varm­luft­sugn kan du gräd­da pav­lo­van på sam­ma tem­pe­ra­tur, men kol­la om det even­tu­ellt be­hövs någ­ra mi­nu­ter ex­tra.

In­kok­ta ra­bar­ber: Skölj ra­bar­bern och skär den i mind­re bi­tar.

De­la va­nilj­stång­en och skra­pa ner frö­na i en ka­strull. Till­sätt även den ur­skra­pa­de stång­en, socker och rosévin. Låt ko­ka ihop nå­gon mi­nut.

Till­sätt ra­bar­bern och låt ko­ka en mi­nut. Dra ka­strul­len från plat­tan och låt sval­na. Lägg över i en bun­ke och låt ra­bar­bern stå och dra i la­gen i ky­len, gär­na över nat­ten.

Lägg ma­räng­bott­nen på ett ser­ve­rings­fat. Vis­pa gräd­den fluf­fig, men in­te för fast och bred den över ma­räng­en. Lyft upp ra­bar­ber­na ur la­gen och lägg dem på tår­tan. De­ko­re­ra even­tu­ellt med ät­li­ga blom­mor och ser­ve­ra se­dan di­rekt.

1 2 3 4 5 6 7 8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.