Pann­kak­står­ta med ra­bar­ber­kom­pott

3

Leva & Bo - - Gott Med Rabarber -

Cir­ka 6–8 por­tio­ner Ra­bar­ber­kom­pott: • 400 g ra­bar­ber • 1 dl strö­soc­ker • ½ va­nilj­stång • 2 tsk po­ta­tis­mjöl + 1 msk vat­ten Pann­kaksmet: • 2 ägg • 2 dl ve­te­mjöl • 3 ½ dl mjölk • 1 tsk strö­soc­ker • 1 krm salt • cir­ka 50 g smör till stek­ning Fyll­ning: • 3–4 dl visp­gräd­de Till gar­ne­ring: • even­tu­ellt färs­ka jord­gub­bar

Ra­bar­ber­kom­pott: Skär ra­bar­ber­na i mind­re bi­tar och lägg i en ka­strull till­sam­mans med sock­ret. De­la va­nilj­stång­en på mit­ten och skra­pa ur frö­na. Lägg bå­de stång­en och frö­na i ka­strul­len. Låt gär­na stå och väts­ka i cir­ka 20 mi­nu­ter.

Ko­ka upp ra­bar­ber­na på me­del­vär­me och låt putt­ra i 15–20 mi­nu­ter. Rör då och då tills ra­bar­ber­na mjuk­nat och bil­dat en kom­pott.

1 2

Vis­pa ut po­ta­tis­mjö­let i vatt­net och vis­pa ner bland­ning­en i kom­pot­ten. Låt ko­ka nå­gon mi­nut un­der visp­ning tills kom­pot­ten tjock­nar. Dra ka­strul­len från plat­tan. Låt sval­na och för­va­ra se­dan kallt fram till ser­ve­ring­en. Låt gär­na va­nilj­stång­en lig­ga med tills dess.

Pann­ka­kor: Vis­pa äg­gen till pann­kaks­me­ten lätt och rör ner mjö­let och li­te av mjöl­ken. Vis­pa till en klump­fri smet och till­sätt res­ten av mjöl­ken, sock­ret och sal­tet. Låt gär­na sme­ten sväl­la i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Gräd­da tun­na pann­ka­kor i en väl smord stek­pan­na, låt dem sval­na efter hand.

Strax fö­re ser­ve­ring­en vis­par du gräd­den fluf­fig, men in­te för hård, och läg­ger den förs­ta pann­ka­kan på ett ser­ve­rings­fat. Stryk pann­ka­kan med ett la­ger kom­pott, lägg på näs­ta pann­ka­ka och stryk den med ett gans­ka tunt la­ger gräd­de. Fort­sätt var­va pann­ka­kor­na med kom­pott och visp­gräd­de och av­slu­ta med ett la­ger gräd­de.

Top­pa med färs­ka jord­gub­bar.

4 5 6 7

LJUVLIG TÅR­TA. Jord­gub­bar gör sig väl­digt bra med ra­bar­ber, sött och syrligt som sma­kar som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.