Värl­dens go­das­te ra­bar­bersmul­paj

1

Leva & Bo - - Gott Med Rabarber -

Cir­ka 6–8 por­tio­ner Smul­deg: • 2 dl ve­te­mjöl • 2 dl hav­re­gryn • 2 krm flingsalt • 175 g kyl­skåpskallt smör • 2 dl strö­soc­ker Fyll­ning: • 400 g ra­bar­ber • 1 me­del­stort äpp­le • 2 tsk po­ta­tis­mjöl Till ser­ve­ring: • va­nilj­sås el­ler glass

Smul­deg: Mät upp mjöl, hav­re­gryn och salt i en bun­ke och till­sätt det kal­la smö­ret i mind­re bi­tar. Fin­för­de­la smö­ret i mjö­let med fing­er­top­par­na och nyp ihop till en smu­lig mas­sa. Ar­be­ta in sock­ret. Det går ock­så bra att kö­ra ihop de­gen snabbt i en mat­be­re­da­re.

Fyll­ning: Skär ra­bar­bern i cen­ti­me­ter­tjoc­ka bi­tar. Ska­la och kär­na ur äpp­let och skär det i små bi­tar.

2

Blan­da fruk­ten med po­ta­tis­mjöl.

Strö ut hälf­ten av smul­de­gen i bot­ten av en paj­form. För­de­la fruk­ten över de­gen och av­slu­ta med res­ten av smu­lor­na.

Gräd­da i ned­re de­len av ug­nen i 175 gra­der i drygt 50 mi­nu­ter el­ler tills pajsmu­lor­na bör­jar bli gyl­len­bru­na. Låt pa­jen sval­na. Ser­ve­ra gär­na med va­nilj­sås el­ler glass.

3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.