Smör­degs­ru­tor

Leva & Bo - - Gott Med Rabarber -

4 por­tio­ner • 2 smör­degs­ark • 300 g ra­bar­ber • 1 ägg till pens­ling • 1 krm ny­stöt­ta el­ler mal­da

kar­de­mum­makär­nor • cir­ka ½ dl strö­soc­ker Till ser­ve­ring: • va­nilj­glass

Låt smör­degs­ar­ken tina på en plåt klädd med bak­plåts­pap­per. De­la ar­ken i två de­lar så att du får fy­ra kvadra­ter. Nag­ga dem med en gaf­fel, men und­vik att nag­ga än­da ut till kan­ter­na. Pens­la tunt

1

med upp­vis­pat ägg och strö över li­te socker.

Skölj ra­bar­ber­na och skär dem i stäng­er som är ett par cen­ti­me­ter kor­ta­re än smör­degs­ar­ken. Lägg 3-4 ra­bar­ber­stäng­er på var­je smör­degs­kvadrat. Strö över kar­de­mum­makär­nor och rik­ligt med socker.

Gräd­da i mit­ten av ug­nen i 175 gra­der i drygt 20 mi­nu­ter tills smör­de­gen fått or­dent­ligt med färg och ra­bar­ber­na mjuk­nat li­te. Ser­ve­ra med va­nilj­glass.

2 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.