”Jag gil­lar många oli­ka sti­lar”

Mi­kae­las och Andre­as Skå­ne­gård är he­la 226 kvadrat­me­ter stor med nio rum och kök. Här är ba­sen vit med grå och svar­ta in­slag, och en lant­lig stil mö­ter det in­dust­ri­el­la. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Mikaela och Andre­as Andersson med 2-årig dot­ter och hund. Mikaela är po­lis, Andre­as säljare. Skå­ne­gård ut­an­för Trel­le­borg. @_fru.andersson

Gör: Hem­met: Instagram:

1 MATSAL

Mat­sa­len lig­ger in­till kö­ket. Blom­mor på bor­det är ett mås­te. Dagg­va­sen är en fö­del­se­dags­pre­sent.

2 EN­TRÉN

En so­lig för­mid­dag på fram­si­dan av går­den. Fa­mil­jens hund nju­ter av so­len på trap­pen. TEGEL

”Kö­ket ser ut som när vi flyt­ta­de in, med ek från Bal­lings­löv. En öns­kan är att må­la luc­kor­na vi­ta el­ler grå.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.