Må­lar för att släp­pa ta­get

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ål­der: 59. Bor: Stock­holm, lant­stäl­le i Sörm­land. Gör: Konst­när.

Ak­tu­ell med: Konst­när i LE­VA&BO:s nya konst­gal­le­ri, ex­pres­sen.se/le­va­och-bo/konst­gal­le­ri. Hem­si­da:

karl­mar­tens.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.