Kyck­ling med ­gril­lad ci­tron & man­go­sal­sa

Leva & Bo - - Gott & Grillat -

4 por­tio­ner

• 4 kyck­ling­fi­lé­er • ½ dl gla­ze, se re­cept ne­dan • 2 eko­lo­gis­ka ci­tro­ner Gla­ze: • 2 vit­löks­klyf­tor • ½ röd chili­pep­par • 1 dl ho­isin­sås • 1 dl mörk si­rap • 2 msk so­ja • 1 msk vitvins­vi­nä­ger • 1 tsk chi­pot­le­pas­ta • svart­pep­par Man­go­sal­sa: • 2 pa­ket fryst man­go i bi­tar • 1 avo­ka­do • 3 sal­lads­lö­kar • ½- 1 röd chili­pep­par • 1 li­me • 1 msk se­sa­m­ol­ja • 1 tsk rå­soc­ker • 1 msk fisk­sås • 1 kru­ka ko­ri­an­der

1 Gla­ce: Hac­ka vit­lök och chili­pep­par fint och lägg den i en ka­strull med res­ten av in­gre­di­en­ser­na. Låt ko­ka upp och putt­ra i cir­ka 5 mi­nu­ter. Häll upp gla­zen på en burk.

2 Man­go­sal­sa: Skär avo­ka­don i bi­tar, ski­va sal­lads­lö­ken tunt och hac­ka chilin fint. Lägg i en bun­ke till­sam­mans med man­go­bi­tar­na. Blan­da i saf­ten av en li­me, se­sa­m­ol­ja, rå­soc­ker och fisk­sås. Ställ svalt. Vid ser­ve­ring, blan­da i hac­kad ko­ri­an­der.

3 Pens­la kyck­ling­fi­lé­er­na med gla­zen på bå­da si­dor och gril­la tills de är ge­nom­stek­ta. Pens­la även någ­ra gång­er un­der ti­den med gla­zen.

4 De­la ci­tro­nen och gril­la en stund på gril­len. Ser­ve­ra den gril­la­de kyck­ling­en med gril­lad ci­tron och man­go­sal­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.