Ge­tosttar­te­let­ter med ta­pen­a­de och bä­rig sal­sa

Leva & Bo - - Nya Smaker -

Ge­nom att gö­ra pa­jer­na por­tions­sto­ra blir de ut­märk­ta till­tugg till drin­ken el­ler buffén.

16 styc­ken

Deg:

• 2 ½ dl ve­te­mjöl

• 1 krm salt

• 75 g smör

• ¾ dl ke­sel­la

• 16 por­tions­for­mar av alu­mi­ni­um

Fyll­ning:

• cir­ka 150 g get­ost

• cir­ka 1 dl ta­pen­a­de

• 3 små ägg

• 2 dl visp­gräd­de

• 1 krm salt

• 1 krm ny­mald pep­par

Sal­sa:

• 2 tsk oliv­ol­ja

• 1 tsk vit bal­sam­vi­nä­ger

• 1 tsk fly­tan­de ho­nung

• salt

• 2 msk hac­kad gräslök

• ½ dl re­pa­de rö­da vin­bär

• 1 dl fin­tär­na­de jord­gub­bar 1 Ar­be­ta ihop mjöl, salt och smör till en smu­lig mas­sa. Till­sätt ke­sel­la och ar­be­ta snabbt ihop till en deg.

2 For­ma de­gen till 16 bol­lar och tryck ut i for­mar­na. Låt vi­la i minst 1 tim­me i ky­len.

3 Sätt ug­nen på 225 gra­der. För­de­la ost och ta­pen­a­de i for­mar­na. Ställ for­mar­na på en plåt.

4 Vis­pa ihop ägg, gräd­de, salt och pep­par. Häll ägg­stan­ning­en i for­mar­na.

5 Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 15 mi­nu­ter. Låt sval­na. Top­pa med sal­san vid ser­ve­ring.

6 Sal­sa: Blan­da oliv­ol­ja, vi­nä­ger, ho­nung och salt. Vänd ner gräslök och bär.

MUNSBITAR. Säl­tan från den syd­frans­ka oliv­rö­ran ta­pen­a­de och get­ost, blir till­sam­mans med en sal­sa på som­ma­rens bär blir en här­lig smak­kom­bi­na­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.