Var­för blom­mar in­te mi­na pe­lar­go­ner?

Leva & Bo - - Fråga Oss -

Jag har över­vint­rat mi­na pe­lar­go­ner för förs­ta gång­en. De ver­kar ta sig fint och har fått jät­te­fi­na blad – men det kom­mer inga blom­mor. Vad gör jag för fel? OLA

Svar: Man bru­kar sä­ga att man in­te ska ”dal­ta” så myc­ket med si­na pe­lar­go­ner. De ska in­te stå i för sto­ra kru­kor och mår bäst av att tor­ka upp mel­lan vatt­ning­ar­na. Den är en öken­växt och vill stå ­rik­tigt so­ligt. När det väl kom­mer blom­mor, ploc­ka då bort dem så fort de viss­nat. Då kän­ner väx­ten att den in­te gjort till­räck­ligt för att fort­plan­ta sig och får bråt­tom att ­pro­du­ce­ra fler blom­mor.

SOM­RIG. Pe­lar­go­nen vill stå so­ligt och tor­ka ut ibland för att blom­ma rik­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.