PLA­NE­RA DITT POOLBYGGE

Leva & Bo - - Guide -

ÅÅVar ute i god tid! Räk­na med att det tar upp till tre vec­kor att fär­dig­stäl­la en pool. ÅÅPoo­lens plats. Tänk på att du ska kun­na ha upp­sikt över bar­nen när de ba­dar. ÅÅSä­ker­het. Ett poolö­ver­drag el­ler pool­tak hind­rar barn från att tril­la i. Det spa­rar även vär­me och hål­ler poo­len fri från skräp. ÅÅLäs på. In­nan du byg­ger poo­len bör du ta re­da på om den krä­ver bygg­lov, marklov el­ler an­mä­lan. Kol­la på Bo­ver­kets hem­si­da, bo­ver­ket.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.